czwartek, 6 września 2012

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest kolejną - po umowie o dzieło - umową cywilnoprawną, wykorzystywaną często w zastępstwie umowy o pracę, dlatego też bywa określana jako tzw. "umowa śmieciowa".
Jednak umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło, a różnice dzielące ją umowy o pracę są jeszcze większe. Kwestie umowy zlecenia reguluje Kodeks cywilny (analogicznie jak umowy o dzieło). Jednak umowa zlecenia jest postrzegana jako umowa starannego działania - w odróżnieniu od przywołanej umowy o dzieło, która jest umową rezultatu. Różnica jest więc dość intuicyjna - w umowie zleceniu istotą jest wykonywanie czynności z możliwie największą starannością, umowa o dzieło to wykonanie czynności, czyli osiągnięcie konkretnego efektu (to właśnie jest dzieło). Umowa zlecenie niekoniecznie więc doprowadza do osiągnięcia konkretnego wyniku (bo to jest domena umowy o dzieło). Łączy się z tym kwestia wynagrodzenia, które w sytuacji podpisania umowy zlecenia przysługuje już za samo tylko "staranne działanie", a nie za rezultat tej pracy. Oznacza to, że umowa zlecenie jest nieco szersza od umowy o dzieło i - pod względem swojego zakresu - bardziej niż umowa o dzieło zbliżona do umowy o pracę (choć nią nie jest - wobec umowy o pracę jest wiele). Jako że do umów zlecenia stosowane są przepisy Kodeksu cywilnego, nie zaś Kodeksu pracy, zleceniobiorcy nie obejmują żadne uprawnienia charakterystyczne dla umowy o pracę (prawo do dni wolnych, okresu wypowiedzenia, minimalne wynagrodzenie, regulowany czas pracy). Czynności w ramach umowy zlecenia w odróżnieniu od pracy (wynikającej z umowy przewidzianej Kodeksem pracy) nie trzeba jednak wykonywać samodzielnie - można je podzlecać kolejnym wykonawcom. W umowie zlecenia w przeciwieństwie do umowy o pracę nie ma również obowiązku wykonywania czynności w określonym miejscu. Kolejna różnica to postać zleceniobiorcy: praca może być świadczona wyłącznie przez osobę fizyczną, zleceniobiorcą przy umowie zlecenia może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i osoby prawne a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych (stowarzyszenia, fundacje). Przy podpisaniu umowy zlecenia nie występuje także mocny stosunek podporządkowania wobec zleceniodawcy/przełożonego, typowy dla umów o pracę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza